Soutenance de Doctorat de l’étudiant: حنك عبد الوهاب

Université Mohamed Seddik Ben Yahia - Jijel

Faculté des Lettres et des Langues

Soutenance de Doctorat LMD

De l'étudiant : حنك عبد الوهاب

Le Jeudi  04 Juin 2020  à partir de 10.00h

thème:

" بالتناص المصطلحي في علوم العربية "

A la salle des enseignants

Devant le jury composé de :

 
الاسم و اللقب الصفة الجامعة الأصلية
 أ.د/شويط عبد العزيز
رئيسا  جامعة محمد الصديق بن يحيى -جيجل-
 أ.د/ لحيلح عيسى
مشرفا
 جامعة محمد الصديق بن يحيى -جيجل-
 أ.د/ لطرش رابح
 مناقشا  المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف -ميلة-
 د/ بومزبر الطاهر
مناقشا  جامعة محمد الصديق بن يحيى -جيجل-
 أ.د/ خديش صالح
مناقشا جامعة عباس لغرور -خنشلة-
 د/ بن عميور خالد
مناقشا جامعة محمد الصديق بن يحيى -جيجل-

 

Offres de Bourses

Offres de Bourse

Maison d'Entrepreneuriat

Maison d'Entrepreneuriat

Manifestations Scientifiques

Manifestations Scientifiques

Cellule Assurance Qualité

Cellule Assurance Qualité

MESRS

DGRSDT

Free Joomla! templates by Engine Templates